Αθλητισμός και ιππασία στο Σιμόπουλο

Πότε; Σάββατο 12 Αυγούστου 2017 στις 9:00 μ.μ.

Πού; Φάρμα Πολυζογόπουλου, Σιμόπουλο Ηλείας

Αθλητισμός και ιππασία από την Ακαδημία Ιππασίας Πύργου Ίφιτος, στη φάρμα Πολυζογώπουλου, στο Σιμόπουλο Ηλείας, το Σάββατο 12 Αυγούστου 2017 στις 9:00 μ.μ.