83η Ιππική Έκθεση Ανδραβίδας

Πότε; Σάββατο 16 και Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου 2017

Πού; Ανδραβίδα, Ηλεία

Δείτε το πρόγραμμα της 83ης Έκθεσης Ανδραβίδας

Η 83η Ιππική Έκθεση Ανδραβίδας θα γίνει το Σάββατο 16 και την Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου 2017. Για τους κατόχους αλόγων που θα πάρουν μέρος στην έκθεση, βγήκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Ανακοίνωση

Αγαπητοί ιπποπαραγωγοί,
Σας προσκαλούμε να τιμήσετε με την παρουσία σας την 83η Ιππική Έκθεση Ανδραβίδας που θα διεξαχθεί στις 16 και 17 Σεπτεμβρίου 2017. Συγκεκριμένα :
Δευτέρα 11- Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου από ώρα 9:00 π.μ. μέχρι 13:οο μ.μ. στο Δημαρχείο Ανδραβίδας.
Εγγραφή των ίππων στο μητρώο της Ιππικής Έκθεσης. Για την εγγραφή απαιτείται οι ιπποπαραγωγοί να προσκομίσουν :
• Ατομικό Δελτίο Αναγνώρισης και Μετακίνησης Ιπποειδούς
( Α.Δ.Α.Μ.Ι.) το οποίο εκδίδεται από τις κατά τόπους Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.
• Να έχουν θεώρηση μετακίνησης του ίππου για την έκθεση μας από τις κατά τόπους κτηνιατρικές αρχές.
• Οι ίπποι θα πρέπει να είναι εμβολιασμένοι 20 ημέρες πριν την έκθεση, για ΓΡΙΠΗ – ΤΕΤΑΝΟ , κατ’ ελάχιστο.
• Πιστοποιητικό ιδιοκτησίας του αλόγου τους ή βεβαίωση ιδιοκτησίας από τον Δήμο τους.
1η Ημέρα : Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου και ώρα 10:30 π.μ.
Εξέταση των ίππων από την Ελλανόδικο Επιτροπή και επιλογή των καλύτερων ίππων .
2η Ημέρα : Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου και ώρα 10:30 π.μ.
Απονομή επάθλων, επίδειξη βραβευθέντων κλπ.

ΑΝΔΡΑΒΙΔΑ 04/09/2017

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ