Τιτάνες Ακαδημία Μπάσκετ
Πού; Εθνικό Στάδιο Πύργου
Τηλέφωνο: 698 1385853
Site: https://www.titanesacademy.gr/
email: titanesbasketballacademy@gmail.com
Facebook: εδώ