Πότε; Κυριακή 11 Μαρτίου 2018 στις 11:00 π.μ.

Πού; Συνεδριακό Κέντρο Περιφέρειας Ηλείας, Πύργος

Η Πολιτιστική Αθλητική Κίνηση Ηλείας (Π.Α.Κ) με τη συμμετοχή του ΚΕΘΕΑ διοργανώνει εκδήλωση με θέμα τις εξαρτήσεις, όλων των ειδών – αλκοόλ, ναρκωτικά, τζόγος, διαδίκτυο –  την Κυριακή 11 Μαρτίου 2018 στις 11:00 π.μ. στην αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου Περιφέρειας Ηλείας.

Η εκδήλωση είναι ανοικτή για το κοινό.